Zlatý Světelný prstenec

Zlatý světelný prstenec, světelná koruna – náročný technicko umělecký prvek se symbolikou Trnové koruny ovládající interiér stavby, kterému dodává neobvyklou světelnou atmosféru proměnlivou v závislosti na dráze slunce po obloze. S východem slunce se vytváří postupně klesající zlatavé odlesky na stěnách, aby v poledne utvořily kruh kolem presbyteria a během odpoledne se zase vytrácely směrem vzhůru; v přechodném období pak na závěr dne slunce ozáří presbytář s oltářem prosklenými dveřmi vstupního portálu.

Zlatý Světelný prstenec

Zlatý světelný prstenec, světelná koruna – náročný technicko umělecký prvek se symbolikou Trnové koruny ovládající interiér stavby, kterému dodává neobvyklou světelnou atmosféru proměnlivou v závislosti na dráze slunce po obloze. S východem slunce se vytváří postupně klesající zlatavé odlesky na stěnách, aby v poledne utvořily kruh kolem presbyteria a během odpoledne se zase vytrácely směrem vzhůru; v přechodném období pak na závěr dne slunce ozáří presbytář s oltářem prosklenými dveřmi vstupního portálu.

 

 

 

 

 

 

Pro návrh a konstrukčního řešení bylo důležité stanovení okrajových teplotních a vlhkostních podmínek a stanovení vlivu odraženého slunečního záření od obkladu tubusu, jehož tvar navíc způsobuje koncentraci odražené energie. Bylo tak nutné použít obkladový zlatý plech nad rovinou zasklení v broušené variantě, do stěn tubusu instalovat automaticky otvíravé průvětrníky pro provětrávání prostoru pod zasklením v letním období a použit zasklívací jednotky s vyhříváním pro vyloučení kondenzace na vnitřním povrchu při poklesu vnějších teplot a nárůstu vlhkosti v interiéru při plném obsazení; vyhřívání zároveň umožňuje v případě potřeby urychlit odtávání sněhu. Pro další omezení solárních zisků v letním období bylo nutné použít povlakování skel zasklívacích jednotek – odtud plyne jejich mírně modré zabarvení.

Hlavní rošt nosné konstrukce zasklení je z plných nerezových balotinovaných profilů 70x50mm na které jsou šroubovány přes separační podložku nízké hliníkové profily systému ALUPROF s těsněním pro uložení zasklívacích jednotek a s vnitřním odvodněním kondenzátu ze zasklívacích drážek; za zlatým obkladem je pak kondenzát odváděn obvodovým žlabem. Pro zamezení průhybu konstrukce je hlavní rošt doplněn křížem vedenými věšadly na 2/3 rozpětí s táhly z pásků leštěné nerezové oceli průřezu 5×20 mm a kloubově připojenými vzpěrami černé metalické barvy. Celá konstrukce je, z důvodu velké teplotní roztažnosti při daném rozpětí a změnách provozních teplot, uložena na elastomerová ložiska, toto se odrazilo i v konstrukčním řešení obvodových připojovacích spár. Pro správnou funkci konstrukce bylo rovněž nutné po osazení aktivovat táhla na předepsané hodnoty, což byl vzhledem k prostorovému působení celé soustavy složitý úkol.

Zlatý obklad je realizovaný na nerezovém roštu kotveném do nosné železobetonové konstrukce tubusu. Obklad je podložený pružnými pásy a kotvený šroubovými spoji s pružnými podložkami pro zamezení chvění – drnčení zlatého obkladu při varhanní produkci. Z tohoto důvodu a z důvodu rozsahu teplot nebylo možné použit skrytého uchycení obkladových kazet.

 

Autor designu: Ing. arch. Jakub Žiška
Zhotovitel/vedoucí projektu: Miroslav Koch – JOFO, s.r.o.
Konstrukční řešení / projekt: Ing. arch. Jakub Žiška – ATELIER Žiška, s.r.o.
Statika konstrukce: Ing. Milan Novotný
Statika zasklívacích jednotek: Ing. Miroslav Špaček, Ing. Jiří Veselý – Habena spol. s r.o.
Stavební fyzika – stanovení okrajových hodnot teplot a vlhkosti: Ing. Robert Kůta
Stavební fyzika – posouzení vlivu fokusace odraženého slunečního záření: Ing. Jiří Čáp, Ph.D.
Technické řešení vyhřívaných zasklívacích jednotek a systému řízení: Jan Horyna, Ing. Zdeněk Císař -Thermoglass.eu s.r.o.
Skladba povlaků a technické parametry skel: Ing. Lucie Chladná – AGC Flat Glass Czech a.s.
Návrh elastomerových ložisek: Ing. Josef Kotšmíd – SVP mosty, s.r.o.
Technické řešení tmelených a připojovacích spár: Stanislav Jirák – Tremco illbruck s.r.o.
Oponentura konstrukčního řešení: Ing. Jan Klečka – Metrostav a.s.
Aktivace a tenzometrické měření táhel: Ing. Dalibor Gregor, Ph.D. – EXCON a.s.