Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha Barrandov

 

Kostel Světla

 

autoři: Ing. arch. Jakub Žiška, Ing. arch. Pavel Šmelhaus

stavebník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy

projekt stavby a interieru: ATELIER Žiška, s.r.o.

prestižní ocenění Stavba roku 2021

 

Architektonicky čistý, moderní kostel s komunitním centrem

Nový kostel Krista Spasitele s komunitním centrem a kavárnou na pražském Barrandově moderními výrazovými prostředky navazuje na historický vývoj sakrální architektury. Výrazná symbolika stavby vyjadřuje její poslání a odráží tradici a stabilitu katolické církve. Návrh stavby se musel vypořádat s poměrně stísněnými prostorovými možnostmi stavebního pozemku a také s neobvyklou krajovou polohou vůči stávající zástavbě.

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha Barrandov

Kostel Světla

 

autoři: Ing. arch. Jakub Žiška, Ing. arch. Pavel Šmelhaus

stavebník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy

projekt stavby a interieru: ATELIER Žiška, s.r.o.

prestižní ocenění Stavba roku 2021

 

Architektonicky čistý, moderní kostel s komunitním centrem

Nový kostel Krista Spasitele s komunitním centrem a kavárnou na pražském Barrandově moderními výrazovými prostředky navazuje na historický vývoj sakrální architektury. Výrazná symbolika stavby vyjadřuje její poslání a odráží tradici a stabilitu katolické církve.

Návrh stavby se musel vypořádat s poměrně stísněnými prostorovými možnostmi stavebního pozemku a také s neobvyklou krajovou polohou vůči stávající zástavbě.

Zlatý světelný prstenec

Zlatý světelný prstenec, světelná koruna – náročný technicko umělecký prvek se symbolikou Trnové koruny ovládající interiér stavby, kterému dodává neobvyklou světelnou atmosféru proměnlivou v závislosti na dráze slunce po obloze. S východem slunce se vytváří postupně klesající zlatavé odlesky na stěnách, aby v poledne utvořily kruh kolem presbyteria a během odpoledne se zase vytrácely směrem vzhůru; v přechodném období pak na závěr dne slunce ozáří presbytář s oltářem prosklenými dveřmi vstupního portálu.

 

 

 

 

Zlatý světelný prstenec

Zlatý světelný prstenec, světelná koruna – náročný technicko umělecký prvek se symbolikou Trnové koruny ovládající interiér stavby, kterému dodává neobvyklou světelnou atmosféru proměnlivou v závislosti na dráze slunce po obloze. S východem slunce se vytváří postupně klesající zlatavé odlesky na stěnách, aby v poledne utvořily kruh kolem presbyteria a během odpoledne se zase vytrácely směrem vzhůru; v přechodném období pak na závěr dne slunce ozáří presbytář s oltářem prosklenými dveřmi vstupního portálu.

 

Skleněný kříž

Unikátní 5,75m vysoký skleněný kříž v závěru lodi kostela působí svou odhmotněností a barvou jako jemná kompoziční protiváha kaple. Jedná se o prvek na hranicích, v současnosti dostupných, technologických možností vrstvení skla.

Dřík sloupu je v evropském měřítku jeden z největších vyrobených kusů takto silného vrstveného temperovaného skla.

 

 

 

 

Skleněný kříž

Unikátní 5,75m vysoký skleněný kříž v závěru lodi kostela působí svou odhmotněností a barvou jako jemná kompoziční protiváha kaple. Jedná se o prvek na hranicích, v současnosti dostupných, technologických možností vrstvení skla.

 Dřík sloupu je v evropském měřítku jeden z největších vyrobených kusů takto silného vrstveného temperovaného skla.

 

Kaple Nejsvětější Svátosti

Samostatně stojící kaple Nejsvětější Svátosti v oblém závěru lodi je odděleným intimním prostorem v rámci kostela. Její tvar válce tvořeného subtilní stěnou s horizontálními otvory, které se šroubovicově vytrácí směrem vzhůru, připomíná cestu vzhůru k bohu. Zvláštností je možnost obejit kapli na způsob Kaple Božího hrobu v Jeruzalémě a akustika; když uprostřed najdete správné místo a zašeptáte modlitbu, vrátí se vám zesílený odraz.

 

 

 

 

Kaple Nejsvětější Svátosti

Samostatně stojící kaple Nejsvětější Svátosti v oblém závěru lodi je odděleným intimním prostorem v rámci kostela. Její tvar válce tvořeného subtilní stěnou s horizontálními otvory, které se šroubovicově vytrácí směrem vzhůru, připomíná cestu vzhůru k bohu. Zvláštností je možnost obejit kapli na způsob Kaple Božího hrobu v Jeruzalémě a akustika; když uprostřed najdete správné místo a zašeptáte modlitbu, vrátí se vám zesílený odraz.

 

Strop lodi levitující nad pásem prosklení

Pás prosklení a levitující strop hlavní lodi je důležitý architektonický prvek, který utváří vnější vzhled a doplňuje světelnou atmosféru interiéru o štíhlé linky slunečního světla. Pro architektonickou koncepci bylo důležité úplné potlačení rámů, zasklení a nosných sloupů stropu, které si vyžádalo neobvyklá technická řešení.

 

 

 

 

Strop lodi levitující nad pásem prosklení

Pás prosklení a levitující strop hlavní lodi je důležitý architektonický prvek, který utváří vnější vzhled a doplňuje světelnou atmosféru interiéru o štíhlé linky slunečního světla. Pro architektonickou koncepci bylo důležité úplné potlačení rámů, zasklení a nosných sloupů stropu, které si vyžádalo neobvyklá technická řešení.

 

Portálové dveře

Celoskleněné dveře nerušícího minimalistického designu zprostředkovávají kontakt sakrálního prostoru s vnějším světem. Umožňují náhodným kolemjdoucím nahlédnutí dovnitř, zvou k návštěvě. Za soumraku při osvětleném interiéru kostela je tento zážitek velmi působivý.

 

 

 

 

Portálové dveře

Celoskleněné dveře nerušícího minimalistického designu zprostředkovávají kontakt sakrálního prostoru s vnějším světem. Umožňují náhodným kolemjdoucím nahlédnutí dovnitř, zvou k návštěvě. Za soumraku při osvětleném interiéru kostela je tento zážitek velmi působivý.

 

Liturgické vybavení

Oltář a ambon byl realizován podle autorského návrhu Prof. ak. soch. Stanislava Kolíbala, který architekty zaujal svou vytříbenou formou geometrické abstrakce a symbolikou. Svatostánek, socha Panny Marie a návrh rozměrné vitráže od ak. soch. Petra Váňi byl pak svou klasičtější formou bližší zástupcům farnosti. Vznikl tak živý kontrast obou uměleckých projevů, který je patrný na křtitelnici, která je společným dílem obou autorů. Prof. ak. soch. Stanislav Kolíbal pro kostel dále navrhl svatostánek a svícen pro velikonoční svíci, které však nejsou realizovány. Ostatní liturgické vybavení presbyteria – skleněný kříž, sedes a abak je autorským dílem Ing. arch. Jakuba Žišky; kříž ve spolupráci s Ing. arch. Pavlem Šmelhausem.

 

 

 

 

Liturgické vybavení

Oltář a ambon byl realizován podle autorského návrhu Prof. ak. soch. Stanislava Kolíbala, který architekty zaujal svou vytříbenou formou geometrické abstrakce a symbolikou. Svatostánek, socha Panny Marie a návrh rozměrné vitráže od ak. soch. Petra Váňi byl pak svou klasičtější formou bližší zástupcům farnosti. Vznikl tak živý kontrast obou uměleckých projevů, který je patrný na křtitelnici, která je společným dílem obou autorů. Prof. ak. soch. Stanislav Kolíbal pro kostel dále navrhl svatostánek a svícen pro velikonoční svíci, které však nejsou realizovány. Ostatní liturgické vybavení presbyteria – skleněný kříž, sedes a abak je autorským dílem Ing. arch. Jakuba Žišky; kříž ve spolupráci s Ing. arch. Pavlem Šmelhausem.