Architektonicky čistý moderní kostel s komunitním centrem

Nový kostel Krista Spasitele s komunitním centrem a kavárnou na pražském Barrandově moderními výrazovými prostředky navazuje na historický vývoj sakrální architektury. Výrazná symbolika stavby vyjadřuje její poslání a odráží tradici a stabilitu katolické církve.

Návrh stavby se musel vypořádat s poměrně stísněnými prostorovými možnostmi stavebního pozemku a také s neobvyklou krajovou polohou vůči stávající zástavbě.

Architektonicky čistý moderní kostel s komunitním centrem

Nový kostel Krista Spasitele s komunitním centrem a kavárnou na pražském Barrandově moderními výrazovými prostředky navazuje na historický vývoj sakrální architektury. Výrazná symbolika stavby vyjadřuje její poslání a odráží tradici a stabilitu katolické církve.

Návrh stavby se musel vypořádat s poměrně stísněnými prostorovými možnostmi stavebního pozemku a také s neobvyklou krajovou polohou vůči stávající zástavbě.

 

 

 

 

 

 

 

Je velmi sympatické, že se již v zadání návrhu stavby objevil požadavek nejen na stavbu kostela, ale i na vybudování komunitního centra s kavárnou. Mohla tak vzniknout stavba, ve které se všechny funkce vhodně doplňují, která slouží všem obyvatelům Barrandova a může se stát těžištěm společenského života.

 Architektonická kompozice je založena na hlavním objemu stavby, který vznikl vytažením půdorysu kříže do výšky. Je zjemněný apsidovitým (oblým) zakončením hlavní lodi a prstencem střešního prosvětlení. Vyzdvižení kostela nad terén umožnilo situovat komunitní centrum pod něj a dalo hlavnímu průčelí, spolu s širokým předloženým schodištěm a štíhlou asymetricky umístěnou zvonicí, potřebnou míru monumentality, akcentovanou ústupkovým portálem hlavního vstupu. V ostatních pohledech se uplatňují nižší části stavby: sakristie, vstupy do komunitního centra a kavárna, které zprostředkovávají návaznost stavby na uliční parter a zapojují jí tak do života města. Vše je podtrženo hladkou bílou broušenou fasádou, kontrastující s pestrou mozaikou postupně zateplovaných panelových domů v okolí.

Založením kostela na půdorysu ve tvaru kříže vznikl vnitřní prodloužený centrální prostor, kde se v křížení nachází presbyterium s oltářem a lavice jsou pak k němu uspořádány ze tří stran. Tento liturgický středobod kostela je navenek i dovnitř zdůrazněn zlatým světelným prstencem, díky kterému má chrám v interiéru zcela mimořádnou světelnou atmosféru, na které je celá jeho koncepce založena.

Světelný prstenec, přinášející faktické i významové světlo je symbolem Trnové koruny, odkazem kupolí nad křížením lodí křesťanských chrámů, otevřenou branou k nebesům, k Nebeskému Jeruzalému. Ke světelné atmosféře také přispívá strop lodi levitující nad pásem prosklení a rozměrné vitrážové okno. V oblém závěru se nachází kaple Nejsvětější Svátosti ve tvaru válce s horizontálními otvory, které se šroubovicově vytrácí směrem vzhůru a symbolizují tak cestu k Bohu.

V interiéru dále zaujme liturgické vybavení s unikátním skleněným křížem a celoskleněné dveře vstupních portálů. Pro modulaci akustiky prostoru jsou v interiéru realizovány akustické prvky ve formě svislých pruhů na stěnách, textilních obkladů a žebrování stropu a závěru kůru. Akustice prostoru byla věnována velká pozornost již od prvních návrhů stavby s ohledem na to, že na kůru budou instalovány varhany.

Založením kostela na půdorysu ve tvaru kříže vznikl vnitřní prodloužený centrální prostor, kde se v křížení nachází presbyterium s oltářem a lavice jsou pak k němu uspořádány ze tří stran. Tento liturgický středobod kostela je navenek i dovnitř zdůrazněn zlatým světelným prstencem, díky kterému má chrám v interiéru zcela mimořádnou světelnou atmosféru, na které je celá jeho koncepce založena.

Světelný prstenec, přinášející faktické i významové světlo je symbolem Trnové koruny, odkazem kupolí nad křížením lodí křesťanských chrámů, otevřenou branou k nebesům, k Nebeskému Jeruzalému. Ke světelné atmosféře také přispívá strop lodi levitující nad pásem prosklení a rozměrné vitrážové okno. V oblém závěru se nachází kaple Nejsvětější Svátosti ve tvaru válce s horizontálními otvory, které se šroubovicově vytrácí směrem vzhůru a symbolizují tak cestu k Bohu.

V interiéru dále zaujme liturgické vybavení s unikátním skleněným křížem a celoskleněné dveře vstupních portálů. Pro modulaci akustiky prostoru jsou v interiéru realizovány akustické prvky ve formě svislých pruhů na stěnách, textilních obkladů a žebrování stropu a závěru kůru. Akustice prostoru byla věnována velká pozornost již od prvních návrhů stavby s ohledem na to, že na kůru budou instalovány varhany.

Komfortní komunitní centrum je situováno do sníženého přízemí. Klubovny i prostorný flexibilní společenský sál se otevírají prosklenými stěnami na jih, na venkovní terasy, které v létě příjemně stíní stromy přilehlého parku. V komunitním centru se také nachází kanceláře farnosti s knihovnou. Vzdušná kavárna „Kristian“ s terasou situovaná za kostel do vnitrobloku je vlivem stoupající nivelety pozemku podél kostela v úrovni terénu a má přímou návaznost na park a dětské hřiště.

Celá stavba je řešena moderními energeticky úspornými technologiemi; stavba je vytápěna ekologickým tepelným čerpadlem systémem voda-voda ze sedmi vrtů přibližně 100m hlubokých, prostory komunitního centra s kavárnou jsou větrány rekuperačními jednotkami. Stavba je také plně bezbariérová, tzn. včetně kůru.

 

Investor:

Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy

Mgr. Josef Ptáček

Donátoři: RNDr. Pavel Čížek, Rytíř řádu sv. Řehoře Velikého, Arcibiskupství pražské a všichni lidé dobré vůle
Zástupci investora: Ing. Jakub Kodras, DiS., Ing. Lukáš Tichý
Autoři stavby: Ing. arch. Jakub Žiška, Ing. arch. Pavel Šmelhaus
Kompletní projektová dokumentace stavby a interieru: ATELIER Žiška, s.r.o.
Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Jakub Žiška
Hlavní statik projektu: Ing. Milan Novotný
Další profesní specialisté projektu
Prostorová akustika: Ing. Michael Plachý
Urbanistická akustika: Ing. Robert Fleischman
Požárně bezpečnostní řešení: Jan Drahoš – IGNIS PROJEKT s.r.o.
Komunikace a zpevněné plochy: Ing. Petr Macek, Ing. Stanislav Janoš – ATELIER Promika, s.r.o.
Vytápění: Ing. Jan Kocourek – Projekce TZB
Primární okruh tepelného čerpadla: Michal Višňa, Mgr. Michal Havlík, Ing. arch. Pavel Cihelka – Geosan, s.r.o.
Zdravotechnika: Jitka Bratršovská, Ing. Jan Kocourek – Projekce TZB
Vzduchotechnika: Roman Ketner, Ing. Libor Ženíšek – REHEAT, s.r.o.
Elektro: Bohdan Sobotka, DiS., Ing. Pavel Znamenáček – Projekce TZB
Osvětlení: Ing. Lubomír Mudroň – Artlite Studio, spol. s r.o.
Elektrická požární signalizace: Lukáš Jarath
Zabezpečovací, monitorovací a komunikační systém: Ing. Jaromír Svoboda – SPES
Bleskosvod aktivního systému ESE: Ing. Josef Ehl – SPE
Stavební fyzika, PENB: Ing. Robert Kůta
Hluk z výstavby: Ing. David Kail
Generální dodavatel stavby: Metrostav a.s., Divize 9
Vedoucí projektu: Josef Majer
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Dalibor Andrlík, Ing. Petr Jeřábek, MBA
Příprava: Ivana Muráriková, Jaromír Hradecký
Technický dozor stavby:

EDIFICE construction & consulting

Ing. Tomáš Kroupa, Ing. Štěpán Pecháček

Technické údaje stavby
Zastavěná plocha: 752 m2
Obestavěný prostor kostela: 11 450 m3
Užitná plocha: 1 335 m2

 

Délka kostela: 38m
Celková délka stavby: 60,5m
Výška věže (od chodníku): 27,5m
Vnitřní rozměr hlavní lodi kostela (š x v): 11 x 11m

Uživatelské kapacity:

Kostel: 358 os.
Komunitní centrum: 198 os., z toho společenský sál 138 os.
Kavárna: 36 os.

 

Udávané náklady, vč. interiéru: 200mil. Kč
Návrh stavby: prosinec 2012
Položení základního kamene: 1. listopadu 2020
Vysvěcení: 22.listopadu 2020
Dokončení stavby duben 2021