Kaple Nejsvětější Svátosti

Samostatně stojící kaple Nejsvětější Svátosti v oblém závěru lodi je odděleným intimním prostorem v rámci kostela. Její tvar válce tvořeného subtilní stěnou s horizontálními otvory, které se šroubovicově vytrácí směrem vzhůru, připomíná cestu vzhůru k Bohu. Zvláštností je možnost obejit kapli na způsob Kaple Božího hrobu v Jeruzalémě a akustika; když uprostřed najdete správné místo a zašeptáte modlitbu, vrátí se vám zesílený odraz.

Kaple Nejsvětější Svátosti

Samostatně stojící kaple Nejsvětější Svátosti v oblém závěru lodi je odděleným intimním prostorem v rámci kostela. Její tvar válce tvořeného subtilní stěnou s horizontálními otvory, které se šroubovicově vytrácí směrem vzhůru, připomíná cestu vzhůru k bohu. Zvláštností je možnost obejit kapli na způsob Kaple Božího hrobu v Jeruzalémě a akustika; když uprostřed najdete správné místo a zašeptáte modlitbu, vrátí se vám zesílený odraz.

 

 

 

 

 

 

 

V kapli je umístěn svatostánek od akad. soch. Petra Váni ve formě levitující zlaté schrány nesené bohatou drapérií z řeckého mramoru kozanis a věčné světlo, které navrhl arch. Jakub Žiška. Původní řešení svatostánku od prof. akad. soch. Stanislava Kolíbala nebylo farní radou přijato. Kaple bude v budoucnu po obvodu doplněna lavicí.

Kaple o průměru 5m a výšce téměř 8m byla vyrobena z 20mm tlustých ohýbaných plechů z hliníkové slitiny přichycených na vnitřní provizorní konstrukci, která byla po svaření kaple demontována. Pod podlahou je připevněna do kotevního prvku ve tvaru obruče ukotvené přes pružné elementy do železobetonové konstrukce stavby.

 

Autoři: Ing, arch. Jakub Žiška, Ing. arch. Pavel Šmelhaus
Zhotovitel/vedoucí projektu: Miroslav Koch – JOFO, s.r.o.
Konstrukční řešení / projekt: JOFO, s.r.o.