Liturgické vybavení

Oltář a ambon byl realizován podle autorského návrhu Prof. ak. soch. Stanislava Kolíbala, který architekty zaujal svou vytříbenou formou geometrické abstrakce a symbolikou. Svatostánek, socha Panny Marie a návrh rozměrné vitráže od ak. soch. Petra Váňi byl pak svou klasičtější formou bližší zástupcům farnosti. Vznikl tak živý kontrast obou uměleckých projevů, který je patrný na křtitelnici, která je společným dílem obou autorů. Prof. ak. soch. Prof. ak. soch. Stanislav Kolíbal pro kostel dále navrhl svícen pro velikonoční svíci  a svatostánek, který však není realizován. Ostatní liturgické vybavení presbyteria – skleněný kříž, sedes a abak je autorským dílem Ing. arch. Jakuba Žišky; kříž ve spolupráci s Ing. arch. Pavlem Šmelhausem.

Liturgické vybavení

Již při zahájení projektové přípravy stavby bylo nutné počítat se ztvárněním interiéru a jeho výbavě uměleckými výtvarnými díly. V průběhu roku 2013 a 2014 proběhla 2 kola výběru výtvarníků pro spolupráci na vnitřní výbavě kostela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitráž rozměrného vitrážového okna, představujícího zástup andělů, realizovala podle kresebného návrhu Petra Váni firma Umělecké sklenářství Jiřička – Coufal. Autorem designu netradičních konstrukcí vitrážového okna je Jakub Žiška a projekt zpracovala firma JOFO, s.r.o.

Se ztvárněním interiéru a jeho výbavou uměleckými výtvarnými díly bylo počítáno již při zahájení projektové přípravy stavby. Pro spolupráci na vnitřní výbavě kostela byli výtvarníci zvoleni ve dvou kolech výběru v průběhu roků 2014 a 2015.