Strop lodi levitující nad pásem prosklení

Pás prosklení a levitující strop hlavní lodi je důležitý architektonický prvek, který utváří vnější vzhled a doplňuje světelnou atmosféru interiéru o štíhlé linky slunečního světla. Pro architektonickou koncepci bylo důležité úplné potlačení rámů, zasklení a nosných sloupů stropu, které si vyžádalo neobvyklá technická řešení.

Strop lodi levitující nad pásem prosklení

Pás prosklení a levitující strop hlavní lodi je důležitý architektonický prvek, který utváří vnější vzhled a doplňuje světelnou atmosféru interiéru o štíhlé linky slunečního světla. Pro architektonickou koncepci bylo důležité úplné potlačení rámů, zasklení a nosných sloupů stropu, které si vyžádalo neobvyklá technická řešení.

 

 

 

 

 

 

 

Zastropení lodi kostela nesou subtilní ocelové sloupy obložené leštěným nerezovým plechem ve značném rozpětí. Do železobetonových stěn jsou zapojeny pomocí tuhé výztuže z ocelových válcovaných profilů HEB se spřahovacími trny a do stropní desky mohutnými skrytými hlavicemi rovněž z ocelových válcovaných profilů. Statické schéma dále komplikovalo potrubí odvodnění střechy, které bylo nutné vést uvnitř nosných konstrukcí, vzhledem k absenci podhledů a celkové subtilitě stropní a střešní konstrukce. Realizováno je ze svařovaných nerezových trubek obalených nenasákavou zvukovou a tepelnou izolací s ochrannou fólií. Ve stropní desce bylo nutné stanovit správné nadvýšení spádu vzhledem průhybu a dotvarování železobetonové stropní desky, dále jsou svody vedeny vnitřkem nosných sloupů a uvnitř železobetonových stěn kostela.

Konstrukční řešení pásu prosklení z tvrzených tepelněizolačních dvojskel se muselo vyrovnat s předpokládanými poměrně značnými dilatačními pohyby stropní desky a s požadavkem na úplné potlačení rámů. Ty se podařilo zcela skrýt do navazujících konstrukcí a viditelné jsou tak jen svislé tmelené spáry mezi skly. Skryté rámy jsou provedeny z nerezových profilů s přerušeným tepelným mostem, ve spodní části s možností vyhřívání proti rosení a žlábkem pro záchyt případného kondenzátu. Pozornost zasluhuje také provedení prosklení z ohýbaných skel u oblého závěru lodi.

Autor designu: Ing, arch. Jakub Žiška
HIP, projekt stavební a TZB části: Ing. arch. Jakub Žiška – ATELIER Žiška, s.r.o.
Statik projektu zastropení: Ing. Milan Novotný
Zhotovitel/vedoucí projektu zasklení: Jan Forman, JOFO, s.r.o.
Konstrukční řešení / projekt zasklení a odvodnění: Jan Forman, Miroslav Koch, Ing. Štěpánka Lorencová – JOFO, s.r.o.